Banklån i Spanien – hur funkar det och vilka dokument behöver jag?

Vi på StartGroup, erbjuder lån till våra kunder från flera spanska banker och kan ge råd om de bästa tillgängliga lånemöjligheterna. Vi kan göra en individuell och kostnadsfri studie för kunder som vill köpa med oss så att de kan se hur mycket de kan låna – även innan de hittat en lämplig bostad. På så vis vet man på förhand i vilken prisklass man kan leta och vilka möjligheter som finns. För kunder som vill köpa bostad i områden vi inte arbetar i, kan vi förmedla en bank kontakt.

Den spanska lånemarkanden har gått igenom stora reformer sedan 2010 då den spanska riksbanken givit bankerna nya riktlinjer och möjligheter. Flera av de spanska sparbankerna har tvingats till fusioner av riksbanken för att ge en stabilare marknad och starkare aktörer. Därför är nu den stora osäkerheten, som rådde under bankkrisen 2009, över. Bankerna vet nu vilka villkor som de kan erbjuda och vill låna ut pengar till gedigna kunder.

I Spanien kan EU-medborgare (inklusive Norge och Island) generellt låna upp till 70% (ibland 80%) av försäljningsvärdet som hypotekslån med fastigheten som säkerhet. Lånetiden löper normalt sett upp till 30 år. Det kan finnas begränsningar angående låntagarens ålder då bankerna vanligen vill att den sista betalningen på lånet ska vara gjord innan låntagaren fyller 75 år. Därför kan en 60 år gammal låntagare få ett lån på högst 15 års löptid. Det finns vissa banker som i dagsläget kan ge längre löptid åt skandinaviska kunder, kontakta oss för detaljerad info.

Bankåtertag kan normalt sett finansieras upp till 100% för EU-medborgare (inklusive Norge och Island). Om ni behöver en hög belåning är det intressant att titta på bankåtertag. Men i dagsläget finns inte så många intressanta bankåtertag då bankerna i stort sett sålt ut de överskott av bostäder de fick återta i krisåren. De som finns är normalt sett inte så attraktiva, men undantag finns så klart. Många banker har också börjat med ett auktionssystem där de under en period av 7 – 30 dagar erbjuder en bostad och tar in bud. På så sätt driver de upp priset, och i vår erfarenhet blir bankåtertag allt mindre attraktiva i jämnförelse med bostäder på den ”öppna marknaden”.

Räntan på spanska lån är vanligtvis bunden på årsbasis men man kan även binda räntan på 3, 5, 10 eller upp till 20 år till en högre ränta. Räntan beräknas utifrån den europeiska centralbankens styrränta, EURIBOR, plus bankens differential vilken brukar ligga från 1% till c:a 2%. Om styrräntan exempelvis ligger på 0,5% och bankens differential på 2% så betalar man en ränta på 2,5%. Det vanligaste är att räntan är bunden på årsbasis.

Vänligen se den Eurpeiska Centralbankens hemsida för uppdaterade EURIBOR kurser. Klicka på länken för att besöka deras hemsida http://www.euribor-rates.eu/ecb-refinancing-rate.asp

Vad blir kostnader för att starta ett hypotekslån i Spanien?

 • I Spanien har lånet en separat lagfart som skrivs inför notarie.
 • Lagfarten måste sedan registreras i fastighetsregistret. Både notarien och registret tar betalt av låntagaren. Detta görs normalt av en gestoria som låntagaren anställer.
 • Bankens öppningsavgift, ligger normalt sett på 1% av lånesumman men kan också vara lägre eller högra beroende på typ av lån och bank.
 • Bankvärdering. Enligt den spanska hypotekslagen så måste en oberoende värdering göras av ett värderingsbolag godkännt av Banco de España. Kostanden kan ligga på runt 300 Euros för en lägenhet i Calahonda som kostar 200 000 Euros och upp till runt 1000 Euros för en stor villa i Marbella. Kostnaden beror på priset på fastigheten.

Fram till den 16 Juni 2019 var det låntagaren som stod för alla kostnader för notarie, register och AJD skatt, men efter en lagändring så är det nu banken som måste stå för de kostnaderna. Detta är goda nyheter som gör det mycket billigare att starta upp ett lån i Spanien – det sparar låntagaren cirka 2% av totalsumman! Banken måste också erbjuda kunden att ta lånet i sin egen valuta, det vill säga den valuta som de tjänar sin inkomst i eller där de har sin fasta residens. För en svensk kan man alltså få lånet i svenska kronor vilket skyddar mot valutarisken. Låtagaren kan också när som helst under lånetiden begära att ändra till sin egen valuta ifall lånet är gjort i Euros.

Kontakta oss för en individuell rådgivning för att se vilken typ av lån som passar dig bäst. Fast eller rörlig ränta? Lån i SEK eller Euros? Löptid? Försäkrningar? Frågorna kan vara många och det är mycket bättre att gå igenom allt i god tid innan man köper bostad!

FÖR ATT SÖKA ETT BANKLÅN BEHÖVER MAN GENERELLT TILLHANDAHÅLLA FÖLJANDE INFORMATION:

Privatperson

 • Kopia på pass och NIE
 • De tre senaste lönespecifkationerna
 • Tre månaders bankkonto utdrag
 • Den senaste skattedeklarationen

Företag eller egen företagare

 • Senaste Skattedeklaration
 • Bankkonto utdrag, senaste 6 månaderna
 • Revisionsberättelse
 • Passkopia och registreringsbevis

Observera:

Alla fakta är korrekta och uppdaterade vid publiceringen i juli 2019. Avvikelser i formalia kan förekomma i enskilda fall och därför bör den här texten enbart ses som vägledande. Start Group, dess representanter, anställda och textförfattaren tar inget ansvar för eventuella misstolkningar av texten och står gärna till ert förfogande för att förklara ytterligare eller svara på era frågor.

För mer information vänligen kontakta oss per telefon +34 952 90 48 90 eller email: info@startgroup.com

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter nedan

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du godkänner vår webbplats Privacy Policy och Ansvarsfriskrivning