När jag var barn på 1980-talet tillbringade jag mina somrar i Benalmadena och jag minns att vattentillförseln ofta stängdes av flera timmar under dagen eftersom det rådde vattenbrist. Men tack vare stora infrastruktur investeringar på den västra sidan av Costa del Sol har vattenbristen varit ett minne blott under de senaste åren. År 2005 invigdes avsaltningsanläggningen i Marbella och tillsammans med dammen i Istán har vattenförsörjningen säkrats. Jag kan bara minnas en gång, för några år sedan, när vattenbolaget stängde av vattnet i över en vecka i Mijas Costa på grund av en reparation av ett huvudrör. Som boende i Calahonda märkte vi inte av det eftersom Calahonda har sin egen vattenreservoar som kan försörja hela urbanisationen i flera veckor. I andra områden hade de dock problem. Men med den extrema värme vi har haft i sommar, är detta ämne högst aktuellt igen. Jag började tänka på det hela när jag talade med en kollega som har sin fastighetsbyrå Inmoswiss i Rincon de la Victoria. Det verkar som att infrastrukturen öster om Malaga inte är densamma som väster om staden. I Axarquia-regionen har flera kommuner begränsat användningen av vatten i sommar (2023). De har pålagt förbud mot att fylla upp pooler och stängt av vattentillförseln under en del av dygnet. Enligt min kollega har kommunen givit jordbruket i området prioritet framför turismen. Så min tanke blit: Kommer frågan om en stabil vattenförsörjning att bli viktigare för fastighetsköpare inom en snar framtid? Kommer vi fastighetsmäklare att behöva rekommendera våra kunder områden som har en säker vattenförsörjning snarare än områden där infrastrukturen är under uppbyggnad? Jag tror att svaret kan bli ja. Förhoppningsvis kommer myndigheterna att börja bygga mer infrastruktur för att klara av både turismen och jordbruket.

En av de lösningar som har införts i Spanien är avsaltning, vilket är processen att avlägsna salt och andra mineraler från havsvatten för att göra det lämpligt för mänsklig konsumtion eller bevattning. Spanien är världsledande inom avsaltning, med mer än 900 anläggningar i drift eller under uppbyggnad, som producerar cirka 20 % av landets vattenförsörjning. Avsaltning har många fördelar, som att minska beroendet av nederbörd, diversifiera vattenkällor och skapa arbetstillfällen och ekonomisk aktivitet. Men den har också vissa nackdelar, t.ex. hög energiförbrukning, miljöpåverkan och höga kostnader.

En annan lösning som har främjats i Spanien är återanvändning av vatten, vilket innebär att renat avloppsvatten används för andra ändamål än som dricksvatten, t.ex. bevattning av golfbanor, industriella processer eller återställande av miljön. Återanvändning av vatten kan bidra till att spara sötvattenresurser, minska föroreningar och förbättra ekosystemet. Spanien är också en pionjär inom återanvändning av vatten, med mer än 400 anläggningar som behandlar cirka 10% av landets avloppsvatten för återanvändning. Återanvändning av vatten har många fördelar, som att öka tillgången på vatten, förbättra vattenkvaliteten och stödja jordbruk och turism. Men det finns också vissa utmaningar, t.ex. allmänhetens acceptans, lagar och regelverk samt tekniska och operativa frågor. Jag anser att både avsaltning och återanvändning av vatten är viktiga verktyg för att säkerställa vattenförsörjningen i landet. De är dock inte tillräckliga i sig själva. De måste kompletteras med andra åtgärder, t.ex. vattenbesparing, effektivitet och prissättning. Dessa åtgärder kan bidra till att minska efterfrågan på vatten, optimera vattenanvändningen, skapa incitament för vattenbesparing och förbättra vattenförvaltningen.

Därför anser jag att fastighetsköpare i Spanien inte bara bör ta hänsyn till tillgången på vatten i olika områden, utan även till hållbarheten i vattenanvändningen och konsumenternas deltagande i beslutsprocesserna. Som fastighetsmäklare skulle jag rekommendera mina kunder att leta efter fastigheter som har vattenbesparande åtgärder, t.ex. kranar och duschar med lågt vattenflöde, toaletter med dubbla spolningssystem och droppbevattning i trädgårdar. Jag skulle också råda dem att kontrollera vattenpriserna i det område de är intresserade av, samt de lokala myndigheternas vattenpolitik och planer. På så sätt kan de göra rätt val som gynnar både dem själva och miljön.

Vi kan tillsammans uppnå en framtid med både hållbar turism och hållbart jordbruk, eftersom båda branscherna är så viktiga för Andalusiens och Costa del Sols framtid.

Get In Touch

Fill in your details below

By submitting this form, you confirm that you agree to our website Privacy Policy & Disclaimer

Related Articles

Christina Korfmacher - certified real estate agent in Spain

StartGroups favourite TAPAS bars! The best TAPAS on the Costa del Sol!

Peter Stilma - certified real estate agent in Spain

Ska jag köpa nytt eller gammalt även om det finns renoverings behov?

Related News

 

Christina Korfmacher - certified real estate agent in Spain

May 2023

What brought you to Spain and how long have you been living on Costa del Sol?   I was born an...

Read More

 

StartGroups favourite TAPAS bars! The best TAPAS on the Costa del Sol!

March 2020

Tapas, tapas, tapas!! The whole world is in love with the Spanish tapas! The best TAPAS on the Cost...

Read More

 

Peter Stilma - certified real estate agent in Spain

June 2023

What brought you to Spain and how long have you been living on Costa del Sol? I arrived on the Cost...

Read More

 

Ska jag köpa nytt eller gammalt även om det finns renoverings behov?

November 2017

Ska jag köpa nytt eller gammalt även om det finns renoverings behov? De senaste två åren har nyprodu...

Read More