Banklån i Spanien – en guide

Vi på StartGroup, erbjuder lån från flera spanska banker och kan ge råd om de bästa tillgängliga lånemöjligheterna. Vi kan göra en individuell och kostnadsfri studie till våra kunder så att ni kan se hur mycket ni kan låna – även innan ni hittat en lämplig bostad. På så vis vet man på förhand i vilken prisklass man kan leta och vilka möjligheter som finns. Om man behöver finansiera nästan hela köpet så har vi möjligthet till det via våra bankåtertag.

Den spanska lånemarkanden har gått igenom en stora reformer sedan 2010 då den spanska riksbanken givit bankerna nya riktlinjer och möjligheter. Flera av de spanska sparbankerna har tvingats till fusioner av riksbanken för att ge en stabilare marknad och starka aktörer. Därför är nu den stora osäkerheten, som rådde under bankkrisen 2009, över. Bankerna vet nu vilka villkor som de kan erbjuda och vill låna ut pengar till gedigna kunder.

I Spanien kan EU-medborgare (inklusive Norge och Island) generellt låna upp till 70% av värdet på en fastighet i hypotekslån med fastigheten som säkerhet. Lånetiden löper normalt sett upp till 30 år. Det kan finnas begränsningar angående låntagarens ålder då bankerna vanligen vill att den sista betalningen på lånet ska vara gjord innan låntagaren fyller 75 år. Därför kan en 60 år gammal låntagare kan få ett lån på högst 15 års löptid. Det finns vissa banker som i dagsläget kan ge längre löptid åt skandinaviska kunder, kontakta oss för detaljerad info.

Bankåtertag kan normalt sett finansieras upp till 100% för EU-medborgare (inklusive Norge och Island). Om ni behöver en hög belåning är det intressant att se på bankåtertagen.

Räntan på spanska lån är vanligtvis bunden på årsbasis men man kan även binda räntan på 3, 5, 10 eller upp till 20 år till en högre ränta. Räntan beräknas utifrån den europeiska centralbankens styrränta, EURIBOR, plus bankens differential vilken brukar ligga från 1% till c:a 2%. Om styrräntan exempelvis ligger på 0,5% och bankens differential på 2% så betalar man en ränta på 2,5%. Det vanligaste är att räntan är bunden på årsbasis.

Vänligen se den Eurpeiska Centralbankens hemsida för uppdaterade EURIBOR kurser. Klicka på länken för att besöka deras hemsida http://www.euribor-rates.eu/ecb-refinancing-rate.asp

Vad blir kostnader för att starta ett hypotekslån i Spanien?

 • I Spanien har lånet en separat lagfart som skrivs inför notarie.
 • Lagfarten måste sedan registreras i fastighets registret. Både notarie och registret tar betalt av låntagaren. Detta görs normalt av en gestoria som låntagaren anställer.
 • Bankens öppnings avgift, ligger normalt sett på 1% av lånesumman men kan också vara lägre eller högra beroende på typ av lån och bank.
 • Bankvärdering. Enligt den spanska hypotekslagen så måste en oberoende värdering göras av ett värderingsbolag godkönnt av Banco de España. Kostanden kan ligga på runt 300 Euros för en lägenhet i Calahonda som kostar 200 000 Euros och upp till runt 1000 Euros för en stor villa i Marbella. Kostnaden beror på priset på fastigheten.
 • Totalt får man räkna med att cirka 1,5-2% av lånesumman faller bort i kostnader.

För att ge ett exempel, för en lägehet till salu i Calahonda som belånas till 200 000 Euros blir kostanderna cirka:

 • Notarie 600 Euros
 • Fastighetsregister 400 Euros
 • Gestoria 300 Euros
 • Bank värdering 300 Euros
 • Bankens öppningsavgft, cirka 1%

Kontakta oss för en individuell rådgivning.

För att söka ett banklån behöver man generelt tillhandahålla följande information:

Privatperson

 • Kopia på pass och NIE
 • De tre senaste lönespecifkationerna
 • Tre månaders bankkonto utdrag
 • Den senaste skattedeklarationen

Företag eller egen företagare

 • Senaste Skattedeklaration
 • Bankkonto utdrag, senaste 6 månaderna
 • Revisionsberättelse
 • Passkopia och registreringsbevis

Observera:

Alla fakta är korrekta och uppdaterade vid publiceringen i november 2018. Avvikelser i formalia kan förekomma i enskilda fall och därför bör den här texten enbart ses som vägledande. Start Group, dess representanter, anställda och textförfattaren tar inget ansvar för eventuella misstolkningar av texten och står gärna till ert förfogande för att förklara ytterligare eller svara på era frågor.

För mer information vänligen kontakta oss per telefon +34 952 90 48 90 eller email: info@startgroup.com